top of page

Cloud-AI- IOT Disrupt ใหม่ หัวใจเทคโนโลยี Infrastructure


ต่อจากเนื่องตอนที่แล้ว iknowplus ได้ให้ข้อมูลแบบลงลึกถึงรายละเอียดของ Infrastructure เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมทางสารสนเทศ ยิ่งยุคปัจจุบันที่มี Disrupt ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมากมาย เช่น Cloud, Mobile, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IOT)


ในตอนนี้ จะว่าด้วยเทคโนโลยีเรื่องของ Cloud...หนึ่งในแทคโนโลยีที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ทำให้ Cloud เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จริงๆ แล้วพื้นฐานของ Cloud ถูกพัฒนามาจากการทำ Virtualization ซึ่งเป็นความสามารถที่รวมทรัพยากรทางสารสนเทศมาไว้ตรงกลาง ( Pool Resources ) และสร้างเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน การที่องค์กรมีความสามารถในการ pool resources และสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้นั้น จะทำให้ทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากบทความครั้งที่แล้วที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็น server, storage และ network ที่ทำให้การใช้งานจริงมี idle time และส่งผลให้ผู้ใช้ ไม่ได้ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยี Virtualization หรือ Compute Virtualization มาสร้างระบบคอมพิวเตอร์เสมือนขึ้นมาหลายๆ ระบบได้บนเครื่องจริงเพียงเครื่องเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนั้น ไม่เพียงแต่องค์ประกอบ server เท่านั้นที่ทำได้ ในส่วนขององค์ประกอบ storage เราก็สามารถนำ disk หลายๆ ประเภทมารวมเป็นทรัพยากรตรงกลางเพื่อ virtualize แชร์การใช้งานได้เช่นกัน แม้แต่องค์ประกอบ network ก็สามารถ pool bandwidth หรือรวมเครือข่ายต่าง ๆ ให้เสมือนกับมีท่อในการส่งข้อมูลที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


Cloud ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยี automation ที่ง่ายและสะดวกขึ้น ทั้งในส่วนของการ Deploy และการ Monitor จะเห็นได้ว่าการให้บริการของ cloud provider หลายแห่ง อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ เพียงแค่ผ่านเข้าหน้าเว็ปเบราเซอร์แล้วเลือก resources ต่างๆ เช่น CPU, Storage ตามเวลาที่ต้องการ แล้วคลิกกดสั่งซื้อ ก็จะได้ชุด server และ resources เป็นอีกทางเลือกหนึ่งขององค์กรที่ไม่จำเป็นต้องจัดหาจัดซื้อเครื่องเพื่อมาประกอบติดตั้ง โดยแนวคิดนี้ใช้เทคโนโลยี automation เป็นเบื้องหลัง ซึ่งมีโปรแกรมที่รับคำสั่งและช่วยสร้างชุด server, disk และ network ตามที่เราเลือก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพื้นฐานและหัวใจของ Cloud คือ Virtualization และ Automation นั่นเอง


Internet of Things (IOT) เป็นอีกหนึ่ง Trend มาแรง เจ้าตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ติดฝังอยู่กับ Device ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของอุปกรณ์เหล่านั้น IOT ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในสายงานการผลิตและสายงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มการบริหารควบคุม-พัฒนาเทคโนโลยี Edge Computing สำหรับ IOT นั้น อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีผลต่อการออกแบบ เช่น mobile device, wearable เช่น smart watch ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีประเภทที่มีการประมวลผลเช่นกัน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ Infrastructure ก็จะต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย


Artificial Intelligence (AI) เป็นอีกเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทต่อการออกแบบ นอกเหนือจากการนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูล Structure แล้วนั้น ยังสามารถใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูล Unstructured ด้วย เช่น รูปภาพ เสียง วีดีโอ ซึ่ง Unstructured เหล่านี้ ไม่เหมาะกับการประมวลผลด้วย CPU chip ปกติเพราะจะช้าและไม่มีประสิทธิภาพ AI จึงนำ GPU graphic chip มาใช้ช่วยในการเทรน AI ได้เร็วขึ้น หรือ ช่วยประมวลผลเทคโนโลยี AI ให้เร็วขึ้น ใน Server ชนิดที่เป็น High Performance Computing ที่จะมี GPU chip มารองรับกระบวนการการทำงานของ AI ได้มากขึ้น


เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆข้างต้น มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นมุมมองการออกแบบ EA โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ออกแบบจำเป็นต้องทำความเข้าใจการวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย เพื่อให้การใช้งานและให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการได้ง่าย ลดต้นทุนขององค์กร


ตอนต่อไป เนื้อหาเน้นๆ จากมุมมองของ Enterprise Architecture ในส่วน Application ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!


.

留言


bottom of page