top of page

มาเรียนรู้ทำความเข้าใจ DevOps กัน (ตอนที่ 1)

DevOps คืออะไร

DevOps คือ รูปแบบวิธีการปรับ วัฒนธรรม รวมทั้งหลักแนวทางปฏิบัติต่างๆในการทำงาน โดยมุ่งเน้น ให้เกิดการสื่อสาร การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมผู้พัฒนาระบบ (development) กับทีมที่บริหารและดูแลระบบ (operations) (นี่คือที่มาของคำว่า DevOps) เพื่อเป้าหมายในการสร้าง software ที่มีคุณภาพมากขึ้น, มีความเสถียรขึ้นและเพิ่มความเร็วในการออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งณ วันนี้ software ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกลยุทธในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการตลาดในโลกยุคดิจิตอล

ทำไมแต่ละบริษัทหรือองค์กรควรให้ความสนใจ DevOps

กระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ software ในองค์กรธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตหลักในการนำเสนอหรือปรับปรุงสินค้าและบริการใหม่ๆทางธุรกิจออกสู่ตลาดในยุคดิจิตอล ซึ่งไอทีในหลายๆองค์กร มีความซับซ้อนทำให้ปัจจุบันนี้ประสบปัญหา ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจได้ในเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบการให้บริการก็ยังไม่อยู่ในจุดที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้มากเท่าที่ควร อาทิเช่น บางทีระบบล่มบ่อย เป็นต้น ดังนั้น ถ้ากระบวนการผลิตทำได้ยิ่งเร็วมากเท่าไร มีการลดขั้นตอนงานบางอย่างที่ไม่จำเป็น ซึ่งนำมาสู่การช่วยลดต้นทุนของการผลิต รวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของระบบให้ดีมากขึ้น ทางธุรกิจสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธในการชิงความได้เปรียบการแข่งขันได้ดังกล่าวไว้ก่อนหน้า DevOps จึงมองได้เป็นการปฏิวัติรูปแบบวิธีการผลิตของสินค้าและบริการยุคดิจิตอล ถ้าองค์กรใดไม่วางแผนที่จะปรับนำมาใช้ บางทีองค์กรนั้นอาจจะถูก disrupt จากองค์กรอื่น และไม่สามารถอยู่ในตลาดต่อไปได้

มาทำความรู้จัก หลักการพื้นฐาน (Principle) ของ DevOps

เมื่อต้นปี 2013 ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาชื่อ The Phoenix Project ซึ่งได้มีการเล่าถึงปัญหาของไอทีซึ่งส่งผลกระทบให้การดำเนินธุรกิจมีปัญหาและการนำ DevOps เข้ามาแก้ปัญหาในเชิงนิยาย นานๆทีจะมีหนังสือนิยายเชิงไอทีออกมา นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือแกนหลักของคนที่อยากเข้าใจ DevOps จำเป็นต้องหามาอ่านให้ได้ เนื่องด้วยวิธีการของ DevOps ที่กล่าวถึงในหนังสือ ถูกนำมาใช้เป็นหลักการพื้นฐานหลักของ DevOps ในปัจจุบันนี้ โดย พูดถึงวิธีการที่เรียกว่า Three Ways คือกระบวนการ สามส่วนที่ต้องใช้ประกอบกัน ซึ่งคิดขึ้นมาโดย Gene Kim หนึ่งในผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้แก่

กระบวนการแรก (The First Way) - Flow คือการทำความเข้าใจกระบวนการของการทำงาน(จากซ้ายไปขวา) ซึ่งคือการพัฒนา software ตามความต้องการทางธุรกิจ โดยมองวิธีปรับปรุงกระบวนการเดินหน้าในการส่งต่องานจากทีมผู้พัฒนาจนถึงมือทีมที่บริหารและดูแล ซึ่งเข้าสู่จุดที่ลูกค้าพร้อมเข้ามาใช้งาน software ให้เร็วที่สุด

กระบวนการที่สอง (The Second Way) - Feedback คือกระบวนการที่มองสวนทาง (จากขวามาซ้าย) โดยดูจากผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีการแรก โดยให้มองว่าในแต่ละขั้นตอนที่ส่งต่องาน ควรจะมีวิธีการประเมิน และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ สามารถมองเห็นปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด

กระบวนการที่สาม (The Third Way) - การทดลองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Continuous experimentation and learning) คือกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยใช้สองแนวทางหลักคือ ประการแรก สร้างความกล้าในการทดลองแนวทางใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้จากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง และ ประการที่สอง สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างทีมทำงานโดยนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานร่วมกันบรรลุถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้

ในแต่ละกระบวนการมีรายละเอียดอยู่พอควร ไว้ค่อยเล่าสู่กันในตอนถัดๆไป

bottom of page