top of page

ถอดบทเรียน Stark Group แบรนด์ดังนอร์ดิก ใช้ Process Mining จนก้าวสู่ความสำเร็จ


เมื่อ Stark Group กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ทางโซนยุโรปตอนเหนือ ปรับตัวตามโลกดิจิทัล โดยเลือกใช้ Process Mining วิ่งเข้าสู่เส้นชัย องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ


ย้อนกลับไปตอนที่แล้ว เราพาคุณไปรู้จักวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ รวมถึงวิธีการนำผลลัพธ์มาประมวลผล ถอดข้อมูล แล้วนำข้อมูลสารสนเทศนั้น มาใช้ประโยชน์สูงสุด คือการนำมาพัฒนากระบวนการทำงาน ลดการสูญเปล่าของเวลา จนนำไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน ด้วยวิธีที่เรียกว่า Process Mining


ในตอนนี้ เราจะนำตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งตัวอย่าง เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้นำ Process Mining มาใช้ค้นหาจุดด้อยและจุดอับภายในองค์กร จนกระทั่งสามารถวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา ได้ผลลัพธ์นำมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศและยังคงก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นผู้นำของธุรกิจนี้ในระดับทวีป


Stark Group เป็นบริษัทในประเทศเดนมาร์กและจัดว่าเป็นแบรนด์ไม่เล็กในแวดวงธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพราะโดยมีตลาดทั่วทั้งโซนยุโรปตอนเหนือ (Nordic Region) และแม้ว่า Stark Group แจ้งเกิดและเติบโตขึ้นจากการค้าปลีกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการจะผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำตลาดในด้านนี้ จึงคิดและริเริ่มกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา จำต้องทำตั้งแต่รากฐาน เพราะแต่ดั้งเดิมกระบวนการทำงานภายในของบริษัทยังคงเป็นแบบ Manual ทำให้ Stark Group ต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันกับการขยายตัวของธุรกิจ ให้แซงหน้าคู่แข่ง อีกทั้งการสนับสนุนการทำงานด้าน IT ที่ยังมีข้อจำกัดของโครงสร้างแบบเก่า ทำให้เกิดปัญหาคอขวด (Bottlenecks) ในการทำงานระหว่างส่วนของธุรกิจกับส่วน IT


ด้วยเหตุนี้ทำให้ทาง Stark Group จำเป็นจะต้องเจาะลึกลงไปใน Current State Process เพื่อค้นหาถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยค้นหาให้เห็นถึงต้นตอของปัญหา ในการทำ Process Mining ของทาง Stark Group ได้เลือก QPR Software เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Business Process Modeling และวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ส่วนนี้


ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผ่าน Process Mining ในครั้งนี้ทำให้ Stark Group เข้าใจองค์รวมของกระบวนการทางด้านธุรกิจในปัจจุบันและโครงสร้าง IT ของบริษัท นำไปสู่การนำระบบ ERP ใหม่เข้ามาใช้งาน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน กำหนด Best Practices ของการทำงานขึ้นมา รวมไปถึงอธิบายกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ให้พนักงานได้เข้าใจจนเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าถึงง่ายจากระบบใหม่ที่ทำขึ้นมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถระบุถึงต้นตอปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ง่าย จึงสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติงานได้ง่าย สื่อสารกับพนักงานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


iknowplus คือบริษัทรับให้คำปรึกษาด้าน IT ครบวงจร ที่มีบุคคลากรที่เปี่ยมความสามารถและประสบการณ์การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรม IT ที่ครบทุกมิติ เราเป็นผู้ช่วยด้าน IT มือหนึ่ง ที่ผ่านงานระดับชาติมาแล้วมากมาย ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากมาย ยาวนานกว่า 30 ปี เข้ารับการอบรมด้าน IT ระดับโลกมานับไม่ถ้วน เราสามารถจัดการทุกปัญหาไอทีของคุณให้กลายเป็นเรื่องง่ายและทุกข้อติดขัดในระบบ IT ของคุณจะลื่นไหล ถ้าเลือกเราให้เข้าไปแก้ปัญหาให้คุณ และเรื่องราวของ Stark Group คือหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจน ของบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จจากการนำ Process Mining มาใช้ ยังมีองค์กร หน่วยงาน และบริษัทอีกหลายแห่งทั่วโลก ที่เป็นตัวอย่างที่ดี เป็น Case Study ที่น่าศึกษา ในตอนหน้าจะเป็นที่ไหน ห้ามพลาด รับรองว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของคุณแน่นอน


.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 02 048 7272

Commentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page