top of page

TRANSFORMATION IS NOT GOOD ENOUGH "วิกฤตของการหนีตาย สู่โอกาส การเติบโต แบบก้าวกระโดด"


3 กูรู IT อย่าง คุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข CEO แห่ง iknowplus, ดร. ณัฐสิทธิ์ - CEO และ ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์องค์กรด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากบริษัท เดอะ สตราทิเจนซ์ และ คุณศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ MD Enterprise Systems Distributor Business ของ Computer Union ได้เปิดวงเสวนา "Transformation is not good enough!" ซึ่งเนื้อหาในการพูดคุยครั้งนี้ ถือว่าเป็นการแจก “ทางรอด” ที่จะช่วยให้คุณ “หนีตาย” จากวิกฤติ สู่กลยุทธ์การค้นหาโอกาส เพื่อการการเติบโตแบบก้าวกระโดด” เลยทีเดียว


เนื้อหาอันน่าสนใจในการพูดคุยภายใต้หัวข้อ "Transformation is not good enough!" เปิดมาด้วยวิถี "New Normal" หลังจากโลกถูกโควิด-19 โหดกระหน่ำซัดเสียจนระเนระนาด การทำงานแบบเข้าออฟฟิศถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงภายใต้กรอบที่เรียกว่าการ "รักษาระยะห่าง" ทำให้โลกพบกับวิถี New Normal การทำงานจากที่บ้าน การจำกัดการเคลื่อนย้าย และท่ามกลางข้อจำกัด ทำให้นำมาสู่คำถาม..."ทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" และ..."ทำอย่างไรการบริหารต้นทุนของการดำเนินงานจึงจะคุ้มค่าที่สุด"

บทสรุปของสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้ คือเมื่อโควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์อย่างชัดเจน ผู้บริโภคเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนช้อปปิ้งออนไลน์ สั่งอาหาร โอนเงินด้วย E-Banking โดยไม่รู้ตัว นี่คือจุดเริ่มต้นของ "โอกาส" เพราะอำนาจการสั่งซื้อยังอยู่ เพียงแต่ "รูปแบบ" เปลี่ยนไป บริษัทหรือองค์กรไหน "พร้อม" สำหรับรูปแบบวิถี "New Normal" ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และแม้จะมีองค์กรขนาดใหญ่ได้เตรียมความพร้อมมาแล้ว 3-5 ปีก่อนหน้านี้ ก็ยังคงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะหากเจาะลึกจริงๆ การพัฒนาด้าน IT ให้ครบทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบนั้น ถือว่ายังอีกยาวไกลไม่น้อย


และหากกล่าวถึง CHANGE MANAGEMENT ไม่ว่าจะเป็น Developmental Change, Transitional Change และ Transformational Change เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้น Sustainability ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่ Evolution ให้รองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องให้ความสำคัญกับ Technology และนวัตกรรม มองในมุมที่ Proactive ไม่ใช่ Supportive เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป รวมทั้งต้อง Align Technology Strategy เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Corporate Strategy

ในส่วนของเป้าหมาย Transformation to Evolution เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีหลัก 3 ประการคือ ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรดำรงอยู่ และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ในสภาวการณ์ "New Normal" ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น เติบโต ยั่งยืนอย่างถาวร และทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ต้องกระทำภายใต้ต้นทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งปัจจัยภายนอก ซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Covid-19 ที่ทำให้เงื่อนไขของการใช้งาน และบริการเปลี่ยนไปอย่างมาก มากจนเราต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับตัว คิดใหม่ ทำใหม่ และยกเลิกบางอย่าง และ ปัจจัยภายใน คือความพร้อมของกระบวนการและโครงสร้างทาง IT ที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับและตอบโจทย์การใช้งานแบบผสมผสาน New Normal และของเดิม เข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อม ถูกต้อง ปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็ว โดยใช้ Enterprise Architect (EA) เป็นพิมพ์เขียวของการบูรณาการกระบวนการ และโครงสร้างของระบบ IT มีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือน หางเสือของเรือที่จะนำพาองค์กรไปสู่ Evolution ที่ต้องการได้

Comentarios


bottom of page